Het vaccinatiebeleid van Hondenschool Nunspeet.

Als hondenschool willen wij het risico op ziekten voor mens en dier zo klein mogelijk maken. Wij verwachten van iedere cursist en vrijwilliger dat deze zijn/haar hond laat vaccineren. Dit betekent voor pups de basisvaccinatie op 6 – 9 – 12 weken leeftijd en vervolgens de herhaling op de leeftijd van ca. 1 jaar.

Voor honden vanaf 1 jaar stellen we de jaarlijkse vaccinatie tegen Weil verplicht.

Als u het positieve bewijs kunt laten zien van een uitgevoerde Titering dan is dat ook voldoende om deel te kunnen nemen aan de lessen.

De 3 jaarlijkse cocktail dient gegeven te worden volgens het vaccinatieschema of er moet in plaats daarvan documentatie door de eigenaar over te leggen zijn van een titerbepaling die aangeeft dat er nog voldoende bescherming is tegen hondenziekte (canine distemper virus), parvo (canine parvo virus) en hepatitis (canine adenovirus-1).

Verder kan iedere eigenaar overwegen om ook tegen rabiës (hondsdolheid) te vaccineren.

Honden die uit het buitenland afkomstig zijn, worden alleen toegelaten als ze voldoen aan de wettelijke eisen. Dat betekent dat de hond tenminste 3 maanden en 21 dagen oud moet zijn en minimaal 21 dagen voor de reis naar Nederland ingeënt is tegen hondsdolheid (rabiës). De hond moet een chip en een geldig dierenpaspoort hebben.

Honden die door de eigenaar vanuit Nederland mee worden genomen naar het buitenland, dienen tegen hondsdolheid te worden gevaccineerd.

Het is niet toegestaan om een dier dat tekenen vertoont van een potentieel besmettelijke ziekte of aantoonbaar gediagnosticeerd is met een besmettelijke ziekte mee te nemen naar het terrein van de Hondenschool Nunspeet. Bij twijfel dient de eigenaar contact op te nemen met Hondenschool Nunspeet.

Bij de start van de eerste cursus die uw hond bij ons volgt, dient iedere cursist het vaccinatieboekje van zijn/haar hond mee te nemen voor controle door Hondenschool Nunspeet. Een tweede controle zal plaatsvinden voor de honden die starten in de GH-2 en/of de behendigheid (rond de leeftijd van 1 jaar en 3 maanden). Verder geldt dat voor alle honden die langdurig cursussen bij ons volgen of op het terrein van de Hondenschool aanwezig zijn, er een jaarlijkse routinematige controle zal zijn op de vaccinaties.