HOOPERS

hondenpoot.png

Als je bij ons de GH2 (cursus Gehoorzame Huishond 2) met succes hebt afgerond kun je naar de cursus Hoopers. Om de wachttijden voor onze cursisten - die vanuit onze GH2 door willen stromen naar Hoopers - te beperken, kunnen wij momenteel geen cursisten van "buitenaf" aannemen.

Hoopers is een sport met bepaalde fysieke en mentale eisen. De aangepaste hindernissen zorgen voor een minimale lichamelijke belasting voor zowel hond als handler. Dat betekent dat vrijwel elke hond kan meedoen met deze sport en ook vrijwel elke handler kan dit doen.

IMG_20151226_203328.jpgVan de hond wordt veel denkwerk verwacht, maar ook fysieke uitdaging. Van de handler wordt ook veel denkwerk verwacht, maar het fysieke aspect is voor deze zeer beperkt. En dat betekent dat ook mensen met een lichamelijke beperking toch een hele leuke actieve sport kunnen beoefenen samen met hun hond(en).

Hoopertraining:

  • Het is een volwaardige opzichzelfstaande sport geschikt voor bijna alle honden.
  • Het bevordert de samenwerking en binding met de handler.
  • Het brengt meer rust in de hond, omdat de hond ook nadenkt.
  • De handler wordt bewuster van de eigen lichaamstaal.
  • Honden die fysiek minder belastbaar zijn, kunnen alsnog een leuke sport beoefenen.
  • Honden die bij ons de GH2 doorlopen hebben, sociaal zijn en goed onder appèl staan.

K1024_Hondenschoolnunspeet (83 van 103).JPG
De hindernissen bij Hoopers zijn allemaal laag bij de grond om de belasting voor de hond zo minimaal mogelijk te houden. Er wordt gewerkt met Hoopers, tonnen en tunnels. De hond springt dus niet en er zijn geen hoogte hindernissen in deze sport aanwezig. De lijnen die de hond loopt zijn vloeiend, dus zonder scherpe draaibewegingen.

IMG_20151226_202839.jpg

  • Hoopers: Halfronde poortjes waar de hond onderdoor loopt.

  • Tunnels: Er worden tunnels van diverse afmetingen gebruikt waar de hond doorheen loopt.
  • Tonnen: Obstakels waar de hond omheen loopt.

Allereerst worden de basisvaardigheden aangeleerd. Uiteindelijk kunnen de aangeleerde vaardigheden om de hindernissen te nemen worden gekoppeld in een parcours. Dan wordt er voor de hond een positie aangegeven, waar vanuit de hond dient te starten en een vaste positie voor de handler, die de hond vanuit die positie over het parcours dirigeert met stem- en handaanwijzingen.


IMG_20151226_203157.jpgIMG_20151226_202820.jpg