Logo Hondenschool Nunspeet

Vaccinatiebeleid

Algemeen
Als hondenschool willen wij het risico op ziekten voor mens en dier zo klein mogelijk maken. Wij verwachten van iedere cursist en vrijwilliger dat deze zijn/haar hond laat vaccineren. Dit betekent voor pups de basisvaccinatie op 6 – 9 – 12 weken leeftijd en vervolgens de herhaling op de leeftijd van circa 1 jaar. 

Advies: Laat je goed voorlichten door je dierenarts
Er zijn praktijken die je een voorstel doen om per maand een bedrag te betalen waardoor je de rest van het hondenleven goed zit qua verzorging, entingen, bezoeken aan de praktijk en ingrepen. Vraag verschillende praktijken, het scheelt je enorm in het bedrag.
Dit raden we als stichting dan ook sterk aan, laat je voorlichten en kom evt met je vragen bij ons.

Voor honden zijn er drie verplichte entingen:
1. Parvo (parvovirusinfectie)
2. Hondenziekte (de ziekte van Carré)
3. Besmettelijke leverziekte (Hepatitis Contagiosia Canis (HCC))

Entingen tegen de Ziekte van Weil zijn niet verplicht maar worden wel sterk aangeraden, dit vanwege de besmettelijkheid/ kans op overdracht naar de mens

Buitenland
Op het moment dat je met de hond naar het buitenland gaat zijn daar zeer waarschijnlijk andere regels dan bij ons, laat je daarover goed informeren om verrassingen te voorkomen. Honden die door de eigenaar vanuit Nederland mee worden genomen naar het buitenland, dienen vrijwel altijd tegen hondsdolheid te worden gevaccineerd.

Opvang
Op het moment dat je de keuze maakt om je hond in de opvang te doen, voor een ieder zijn dat verschillende momenten, is het bij een groot aantal verplicht om de hond in te enten tegen: Parvo; Kennelhoest; Hondenziekte; leverziekte; Weil

Vraag hier dus naar als je een opvang zoekt en wees op tijd, de opvang is maanden voor de vakanties al volgeboekt.

Titeren is soms voldoende
Als u het positieve bewijs kunt laten zien van een uitgevoerde Titering dan is dat ook voldoende om deel te kunnen nemen aan de lessen.
Wees je bewust dat er ziekten zijn die door entingen kunnen worden voorkomen, zo is er een coktail die je na 3 jaar kunt uitvoeren of je laat je hond titeren

Bij de ziekte van Weil geldt dat je elk jaar zult moeten vaccineren, deze wordt weer sterk aangeraden voo rmet name jachthonden die veel in contact zijn met wild en stilstaand water.

Overig
De 3 jaarlijkse cocktail dient gegeven te worden volgens het vaccinatieschema of er moet in plaats daarvan documentatie door de eigenaar over te leggen zijn van een titerbepaling die aangeeft dat er nog voldoende bescherming is tegen hondenziekte (canine distemper virus), parvo (canine parvo virus) en hepatitis (canine adenovirus-1).

Verder kan iedere eigenaar overwegen om ook tegen rabiës (hondsdolheid) te vaccineren.

Hond uit het buitenland
Honden die uit het buitenland afkomstig zijn, worden alleen toegelaten als ze voldoen aan de wettelijke eisen. Dat betekent dat de hond tenminste 3 maanden en 21 dagen oud moet zijn en minimaal 21 dagen voor de reis naar Nederland ingeënt is tegen hondsdolheid (rabiës). De hond moet een chip en een geldig dierenpaspoort hebben.

Regels op het veld m.b.t. ziekte of verdenking van ziekte
Het is niet toegestaan om een dier dat tekenen vertoont van een potentieel besmettelijke ziekte of aantoonbaar gediagnosticeerd is met een besmettelijke ziekte mee te nemen naar het terrein van de Hondenschool Nunspeet. Bij twijfel dient de eigenaar contact op te nemen met Hondenschool Nunspeet.

Controle op entingen
Bij de start van de eerste cursus die uw hond bij ons volgt, dient iedere cursist het vaccinatieboekje van zijn/haar hond mee te nemen voor controle door Hondenschool Nunspeet. Een tweede controle zal plaatsvinden voor de honden die starten in de Gehoorzame Huishond 2 en/of de behendigheid (rond de leeftijd van 1 jaar en 3 maanden).

Verder geldt dat voor alle honden die langdurig cursussen bij ons volgen of op het terrein van de Hondenschool aanwezig zijn, er een jaarlijkse routinematige controle zal zijn op de vaccinaties.

Hondenschool Nunspeet

Algemene Voorwaarden | Vaccinatiebeleid | © Hondenschool Nunspeet 2023
Website door WebKeizerin